Za nami fotograficzne wydarzenie w Krakowie – EXPOzycja