Ludzkie historie, ludzkie twarze Bartosza Cierbikowskiego