Profoto A1 - Najmniejsza na świecie lampa studyjna.